DUYURU DETAYI
 
KUTLU DOĞUM HAFTASI ...
 


O Sebebi Hilkattir...


Sebebi Âlem olan Peygamberimiz, aynı zamanda Rahmeten-lil Âlemin'dir. Âlemlere rahmettir. Sadece asi ve günahkârların şefaatçisi olmayıp, veli ve nebilerin de şefiidir... O, hem dünyamızın ve hem de ukbamızın yegâne hidayet ve feyiz kaynağıdır. O; Habibullah'tır, Halilullah'tır, Kelimullah'tır, Hatemül Enbiyadır. O; Canlı Kurandır. Kuranı Kerimdeki mücerret hakikatler, Onun hayatında müşahhas olarak yaşanmıştır. Onu inkar, Kuranı inkardır. Kuranı inkar Hakkı inkardır. Nitekim bu manaya işaretle Cenab Hak, O, hevadan konuşmaz. Söylediği şey, kendisine vahyedilenden başka birşey değildir buyurmaktadır. Bu sebeple Onun sözleri mutlak hükümdür. İnkârı ise mutlak küfürdür. Ve O, kemali ile mutlak insanı kâmildir. Başka bir deyişle, mutlak insanı kâmilden murat, Hz. Fahri Âlem Efendimizdir.

Zübdei Alem olan Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) kemali hiçbir insanın kemali ile mukayese edilemeyeceğine göre, kainat, Onun döneminde en mükemmel dönemini yaşamıştır. Bunun için o döneme Asrı Saadet, Nur Asrı adı verilmiştir. Onun risaleti, diğer peygamberler gibi belli bir kabileye veya millete müteveccih olmayıp, Kıyamete kadar gelecek insanların tümünü şamil bir risalettir. O bakımdan dünyanın neresinde olursa olsun; Onu duyanlar koşup gelmişler ve bu ilahi daveti kabul etmişlerdir.
Hülasa edersek, vasıflarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu yüce insanın hayatının her zamankinden daha ziyade bilinmesi ve de tatbikata geçirilmesi lazımdır. Sadece milletimizin değil bütün insanlığın içinde bulunduğu buhranlardan kurtulmasının tek yolu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’i hayatın her safhasına hakim kılmasından geçmektedir.
 
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Valiliği E-Türkiye Başbakanlık BİMER
         

Trabel A.Ş.
Hızırbey Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Cemal Kamacı Spor Merkezi Kat:2 - TRABZON
Telefon: +90 462 223 54 40 - Faks: +90 462 229 02 52
Tüm hakları saklıdır (c) - 2013