İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 

Trabel A.Ş’nin Trabzon halkına vermiş olduğu bütün hizmetlerin en etkin bir şekilde yürütülmesi, personel seçimi, istihdamın sağlanabilesi, istihdam edilen personelin eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi ana politikamızı oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları

Kurum kültürünün oluşmasında, Kurum vizyon ve misyonunu benimsemiş veya benimseyebilecek, Kurumu temsil edebilecek, kurum kültürüne uygun bir insan kaynağı oluşturulmasında, Çalışanların kuruma bağlılığının sağlanmasında, Verimliliğin arttırılmasında temel unsur olarak yer almaktadır.

Trabel A.Ş yöneticilik alanında ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılama konusunda öncelikle “ kendi içinde yetiştirme prensibi” ile hareket etmektedir. Bu prensiple personel alımlarındaki hedef kitlemiz sırasıyla; bilgi teknolojileri alanında deneyimi olan veya okullarından yeni mezun olmuş, yeniliklere ve gelişmelere açık, IT sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen genç ve dinamik insanlardır. Amacımız bu arkadaşlarımıza ortaya çıkan veya çıkacak olan sürekli değişim ve gelişmelere hazır olabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak ve kariyerlerine yön vermektir.

Trabel A.Ş’de yönetmelikler çerçevesinde her personelimiz için kariyer hedefleri açıktır. Müdürlüğümüz en alt unvandan en üst unvana kadar tüm personelin yetkinliği ve performanslarına göre kariyer planı hazırlar. Her personelimizin kariyeri insan kaynakları tarafından yapılan eğitim programları çerçevesinde yönlendirilir, geliştirilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Trabel A.Ş İnsan Kaynakları Departmanı zaman içerisinde ortaya çıkan personel ihtiyacını mevcut iç ve dış kaynaklardan temin etme ve personel hareketini yönlendirmenin yanı sıra;

- Kariyer Planlaması,
- Performans Değerlendirme,
- Çalışanların Motivasyonu,
- Eğitim Programlarının hazırlanması ve uygulanması,
- Her türlü özlük ve tahakkuk işlemleri,
- Tayin ve Terfi Yönetimi,
- Ücret Yönetimi gibi işlemleri de yürütmektedir.

İşe Alma Süreci

İş başvuruları bizzat İnsan Kaynakları Departmanına gelip başvuru formu doldurarak veya internet üzerinden İş Başvuru Formu doldurarak yapılabilir. Şirketimizde çalışmak için yapılan iş başvuruları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Başvuru bilgi sistemimize kaydedilir.

Başvuruda Bulunabilmek İçin Kurumumuzun Aradığı Şartlar Şunlardır:

- Tercihen Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, İnşaat, Ziraat, Peyzaj alanlarından mezun olanlar tercih edilmektedir.
- Erkek adaylar için Askerlik görevini yerine getirmiş olmak,
- Herhangi bir kurum ya da kuruluşta zorunlu hizmet mecburiyeti olmamak
- Kurum kültürümüzü benimseyebilecek ve temsil edebilecek vasıflara sahip olmak,
- Genç, dinamik ve takım çalışmasına uyumlu olmak,
- Değişim ve gelişmeleri yakından takip etmek ve kendini sürekli geliştirme eğiliminde olmak,

İş Başvuruları uygun görülen adaylar mesleki formasyon ve genel yetenek sorularından oluşan bir sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan adaylar ise mülakata davet edilirler. Mülakat aşamasında da yeterli görülen ve şirketimiz için faydalı olacağına inanılan adaylar Kurumumuzda göreve başlayabilirler.

İş Başvurusu formu için tıklayınız.
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Valiliği E-Türkiye Başbakanlık BİMER
         

Trabel A.Ş.
Hızırbey Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Cemal Kamacı Spor Merkezi Kat:2 - TRABZON
Telefon: +90 462 223 54 40 - Faks: +90 462 229 02 52
Tüm hakları saklıdır (c) - 2013