İŞ ve İŞ GÜVENLİĞİ
 

Şirketimiz çalışanları ve mülkiyetiyle beraber faaliyet sahalarımızda bulunabilecek üçüncü şahısların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla önleyici tedbirlerin sistemli bir yönetim prensibiyle alınmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda; kuruluşumuzun faaliyet sahalarının (Tüm Parklar, Şantiye ve Tesisler) iş güvenliği uzmanlarımızca yerinde keşfi yapılarak, çalışma usulleri, kullanılan iş makineleri, teçhizatlar ve el aletleri tespit edilmektedir.

Söz konusu saha ziyaretlerinden toplanan bilgilerle kurumsal risk analizleri yapılarak, çalışma ve kullanma talimatları hazırlanmış ve kişisel koruyucu donanım ihtiyacının tespiti yapılmaktadır.

Ayrıca bu talimatlar hususi eğitimlerle kullanıcılarına tebliğ edilmek suretiyle sistemin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

 
 
İş Güvenliği
 
İş Güvenliği
 
İş Güvenliği
 
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Valiliği E-Türkiye Başbakanlık BİMER
         

Trabel A.Ş.
Hızırbey Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Cemal Kamacı Spor Merkezi Kat:2 - TRABZON
Telefon: +90 462 223 54 40 - Faks: +90 462 229 02 52
Tüm hakları saklıdır (c) - 2013