KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ RAPORU
 
Trabel A.Ş 2008 yılından itibaren, gelişen çevre ve çalışma temposuna paralel olarak, uluslararası bir yönetim standardı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi referans alınarak çalışanlarının niteliklerini ve yönetim sistemini sürekli iyileştirmektedir.
 
06.01.2008 tarihinde NORMSERT Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan Belgelendirme Denetimiyle standardın şartlarının sağlanmış ve yürütülmekte olduğu onaylanmıştır. Bu tarihten sonra, ilgili belgelendirme kuruluşu tarafından sistemin işlerliğine yönelik olarak 17.02.2009 tarihinde yapılan Gözetim Tetkikinde de yine şartların sağlanmış olduğu ve kuruluşumuzun bu standardın sürekli iyileştirme prensibini tüm çalışmalarına yansıtabildiği rapor edilmiş ve sistemin devamı sağlanmıştır.
 
Sözkonusu standart özetle; Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKO Döngüsü) başlıklarındaki dört temel adımla kuruluşun etkinlik ve verimlilik performanslarının sürekli iyileştirilmesini öngördüğünden şirketimizde böyle bir yapının meydana getirilebilmesi amacıyla çalışanlarımıza kişisel gelişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi ana başlıklarında eğitim programları tertip edilmektedir.
 
Bu eğitimlerden sağlanan bilgi birikimiyle beraber şirketimizin tüm faaliyetlerinin standardın öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılanması sağlanmış ve böylelikle çalışma performanslarımızda sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmaktadır. Yürütülen her faaliyetin nihayetinde işle ilgili ana hedeflerin gerçekleştirilmiş olmasıyla beraber sözkonusu faaliyetin icra edilmesi sürecinde kazanılan her türlü bilginin, tecrübenin düzenli olarak yeni planlama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlamakla da şirketin entelektüel sermayesinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır.
 
 
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Valiliği E-Türkiye Başbakanlık BİMER
         

Trabel A.Ş.
Hızırbey Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Cemal Kamacı Spor Merkezi Kat:2 - TRABZON
Telefon: +90 462 223 54 40 - Faks: +90 462 229 02 52
Tüm hakları saklıdır (c) - 2013